فوران آتشفشان سانتیاگیتو در گواتمالا

۱۴۰۳/۰۲/۲۳ - ۲۳:۵۵:۰۱