دو سال حضورم در پرسپولیس سخت‌ترین دوران کاری‌ام بود

علی فوتبالش را از استقلال اربیل شروع کرد دعوا نه اما با علی جر و بحث فوتبالی داشتیم علی بارسایی و من رئالی هستم اما باهم کل کلی نداریم در فوتبال علی همه جوره بزرگ ما است برادرانم از اسم علی سو استفاده نکردند برادر علی دایی بودن افتخار بزرگی است اسم علی برای خانواده ما کافی است دو سال حضورم در پرسپولیس سخت‌ترین دوران کاری‌ام بود زمان پرسپولیس بعضی شب‌ها تا صبح نخوابیدم در مورد من چیزهایی می‌گفتند که با عقل جور در نمی‌آمد در پرسپولیس از بعضی‌ها ناراحت شدم اما همه را بخشیدم به خاطر پرسپولیس و کنار علی بودن مجبور بودم سکوت کنم آدمی نبودم که جواب کسی را نمی‌دهم
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ - ۰۸:۰۰:۰۴