بارش تگرگ شدید در شمال کشمیر

۱۴۰۳/۰۲/۲۴ - ۰۳:۵۰:۰۱