رئیس نمایشگاه کتاب: فروش نمایشگاه کتاب تا دیشب حدود ۱۹۵ میلیارد تومان بوده است

۱۴۰۳/۰۲/۲۳ - ۲۲:۳۰:۰۲