بارش باران در زاویه استان مرکزی

۱۴۰۳/۰۲/۲۴ - ۱۴:۱۰:۲۴