بذر پاش: بانک‌های خصوصی کمترین مشارکت را در نهضت ملی مسکن دارند

۱۴۰۳/۰۲/۲۶ - ۱۲:۲۹:۰۹