حضور منوچهر متکی در خبرگزاری برنا

منوچهر متکی وزیر خارجه اسبق و نماینده منتخب مردم تهران در مجلس دوازدهم، با حضور در خبرگزاری برنا با خبرنگاران این خبرگزاری گفتگو کرد .
عکاس : سید علی صالح |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ - ۱۲:۰۷:۱۹
نویسنده :
سید علی صالح