کشاورزی در شهرستان خرم دره

شهرستان خرمدره یکی از شهرستان های جنوب شرقی استان زنجان به مرکزیت شهر خرمدره می باشد. که از شمال به استان قزوین و از شرق و غرب به شهرستان ابهر و از جنوب به شهرستان خدابنده محدود می‌شود. اقتصاد شهر خرم دره بر پایه کشاورزی، دامداری و خدمات استوار است. کشاورزی در شهرستان خرم دره به دلیل استعداد فراوان از نظر آب‌های زیر زمینی و خاک‌های حاصلخیز رواج بسیار یافته و شغل اصلی مردم این ناحیه شده است. نوع کشت در این شهرستان آبی و دیمی است.
عکاس : سید علی صالح |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ - ۲۳:۳۱:۱۹
نویسنده :
سید علی صالح