گل اول استقلال خوزستان توسط علیرضا کاظمی در دقیقه 4 پرسپولیس 0 استقلال خوزستان 1

۱۴۰۳/۰۳/۰۴ - ۲۰:۳۰:۰۰