آتش سوزی گسترده در رستورانی در دهلی نو هندوستان رخ داد

۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۰۵:۲۳:۰۱