اولین توله جگوار سیاه در ایران متولد شد

تنها جگوارهای سیاه در ایران که در باغ وحش صفادشت نگهداری می‌شوند، صاحب فرزند شدند. تولد این توله‌ نر جگوار سیاه برای اولین بار در کشور رخ داده است. سال گذشته، دو توله جگوار ماده نرمال در باغ وحش صفادشت متولد شده بودند که به باغ وحش سیرجان کرمان فرستاده شدند و توله نر تازه متولد شده، اولین جگوار مشکی تکثیر شده در ایران است
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ - ۱۹:۱۶:۰۲