تغییر ریل سیاست خارجی در دولت شهید رئیسی به روایت سخنگوی دولت

بهادری جهرمی در نشست مسئولین و جانشینان خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور: ریل سیاست خارجی کشور در سه سال اخیر تغییر کرد و ما به جای بازی کردن در زمین سوخته و شکست خورده رقیب، زمین بازی خودمان را با دیپلماسی همسایگی تعریف کردیم. دشمن ما به دنبال به انزوا کشیدن ایران بود، اما دولت سیزدهم عموم تعاملات و روابط قطع شده قبلی را هم احیا کرد.
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۱۲:۱۸:۵۹