توضیحات سخنگوی دولت پیرامون توثیق نامه جمعی از اعضای دولت برای یکی از وزرا

بهادری جهرمی در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه شاهد: توثیق‌نامه و معرفی‌نامه یک امر کاملاً متعارف است و از گذشته نیز روال بوده و پیش از این نیز این اتفاق می‌افتاده است. نامه دولت نه در نفی سایر نامزدها، بلکه توثیق‌نامه‌ای بود که آن شخص کف صلاحیت لازم را از منظر امضاکنندگان دارد. باید در نظر گرفت که این اقدام رسانه‌ای که در خصوص این نامه رخ داد، از کجا نشأت گرفته و چه جریانی آن را منتشر کرد و به طور گسترده به آن پرداخت.
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۱۸:۳۹:۳۱