لحظاتی از آخرین جلسه تمرین تیم ملی فوتبال ایران قبل از بازی مقابل ازبکستان در ورزشگاه دستگردی

۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۲۰:۳۱:۴۳