جاری شدن سیل در روستای وینسار قروه

۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۲۰:۳۸:۴۸