شکسته شدن درختان براثر وزش شدید باد در البرز

۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۲۱:۴۰:۳۳