مردان مسلح در نیجریه 50 نفر را کشتند

در حمله افراد مسلح به روستای یارگوجه در شمال غرب نیجریه، حداقل 50 نفر کشته و تعداد نامشخصی از جمله زنان و کودکان ربوده شدند. افراد مسلح به طور پراکنده به سمت مردم تیراندازی کردند و جان بیش از 50 نفر را گرفتند و تعداد نامعلومی از اهالی روستا را ربودند و اموال آنها را به سرقت برند.
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ - ۱۲:۰۷:۲۷