حماس "دمپایی غزه" را مد سال کرد

۱۴۰۳/۰۳/۲۲ - ۱۵:۳۶:۴۵