بارش شدید و استوایی باران در آبیک قزوین

۱۴۰۳/۰۳/۲۲ - ۱۷:۵۲:۲۸