روایت سخنگوی دولت از توجه رئیس‌جمهور شهید به مسائل بلند مدت و حوزه‌های آینده‌ساز

بهادری جهرمی در کنفرانس علمی حکمرانی دانش‌مبنا: شهید رئیسی از محدود شدن در موضوعات جاری گذر کردند و مجموعه‌های حاکمیتی را به مسائل بلند مدت و حوزه‌های آینده‌ساز متوجه کردند. شورای عالی فضایی کشور ما در دو سال اخیر دو جلسه داشته است؛ درحالی که در ۱۰ سال پیش از آن هیچ جلسه‌ای نداشته است. نتیجه این توجه، ۱۲ پرتاب موفق فضایی در دولت سیزدهم بوده که به تنهایی به اندازه عملکرد سه دولت قبل است.‌ علاوه بر این در حوزه‌های زیرساختی برق، گاز، راه و راه‌آهن توجه شد.
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ - ۱۸:۱۰:۳۲