تماشاگران‌ ناراضی از سطح بازی تیم ملی‌ مقابل ازبکستان ورزشگاه را ترک‌ کردند

۱۴۰۳/۰۳/۲۲ - ۲۲:۳۶:۰۵