زاکانی: ۳۲ سال کشور دست دوستان پزشکیان و پورمحمدی بود و باید پاسخگو باشند

علیرضا زاکانی، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سومین مناظره انتخاباتی: به عنوان پدر ۳ دختر و یک همسر جمع بین خانه داری همسرداری و تعلیم و تربیت کاملا شدنی است من با دختران خودم صحبت می کنم اینها مشت نمونه خروار هستند، دختران من می گویند این ظرفیت عظیم زنان که وجود دارد چرا مورد غفلت واقع شده است خطاب من به آقای پزشکیان و پور محمدی هستند که خودشان و دوستانشان ۳۲ سال کشور را داشتند باید پاسخ بدهند چرا کاری نکردند پورمحمدی بیشتر چون دهه ۸۰ هم شریک دولت بودند زنان نقش میخواهند امنیت می خواهند هم در خانواده و هم در اجتماع
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ - ۲۱:۵۱:۵۲