زاکانی: دولت رئیسی آرزوهای دولت روحانی را محقق کرد

علیرضا زاکانی، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در چهارمین مناظره انتخاباتی: ما هیچ راهی نداریم الا اینکه مشارکت کنیم؛ هم مردم را شریک ثروت کشور کنیم و هم امانت‌دار باشیم. بین مردم دیوار قرار ندهیم همه ایرانی‌ها با هر سلیقه و شرایطی عزیزند؛ همه ادیان، مذاهب و اقوام کشور عزیزند ملت ما از فسادستیزی و رفع تبعیض خوششان می‌آید اما یک عده زالوصفت نمیخواهند چیزی سر سفره مردم بیاید بین مردم دیوارکشی نکنیم و وحدت‌آفرین و انسجام برانگیز حرف بزنیم کشور را به سمت پیشرفت و آبادانی ببریم، مردم را در ثروت شریک کنیم و انسجام آفرین حرف بزنیم
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ - ۲۳:۰۴:۵۱