رهبر انقلاب:در هر انتخاباتی که مشارکت کم بوده، زبان ملامت دشمنان دراز بوده

یکی از دلایل توصیه من به مشارکت، کوتاه کردن زبان بدگویان است
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ - ۱۱:۲۸:۴۹