سخنگوی ستاد انتخابات: در دور دوم انتخابات تعداد محدودی افزایش شعب اخذ رای داریم

۱۴۰۳/۰۴/۱۴ - ۱۰:۱۸:۵۰