لزوم تاسیس بانک مشترک شانگهای برای پیشبرد پروژه‌های اقتصادی مشترک و ارتقای سطح همکاری‌ها

۱۴۰۳/۰۴/۱۴ - ۱۳:۵۸:۰۳