اهتزاز بزرگترین پرچم فلسطین در جهان روی بام پایتخت ایران

۱۴۰۳/۰۴/۱۴ - ۱۴:۰۶:۲۰