مرحله دوم رای گیری انتخابات ریاست جمهوری - مشهد ۲

مرحله دوم رای گیری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از ساعات اولیه صبح جمعه ۱۵ تیر ۱۴۰۳ با حضور مردم همیشه در صحنه مشهد در حال برگزاری است .
عکاس : علی بابازاده |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ - ۱۵:۵۸:۵۸
نویسنده :
علی بابازاده