نخستین قرارداد پیمان پولی دوجانبه ایران و روسیه امضا شد

۱۴۰۳/۰۴/۱۶ - ۱۶:۱۶:۳۸