رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت سیزدهم: دولت آقای رئیسی دولت کار و امید و حرکت بود

۱۴۰۳/۰۴/۱۷ - ۱۳:۱۷:۱۳