رهبر انقلاب: شهید رئیسی جداً صبور و اهل مدارا بود

۱۴۰۳/۰۴/۱۷ - ۱۳:۲۹:۵۸