لقمان پاشا بازرس ویژه ورزش سازمان بازرسی کل کشور: سقف بودجه افزایش پیدا نمی‌کند

در مورد پرونده مس دستگاه قضایی در حال رسیدگی است اگر رسانه‌ها فسادی را می بینند با مستندات ارائه کنند در آیین نامه امسال کسر امتیاز هم در نظر گرفته شده است
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ - ۱۴:۳۳:۳۰