آلودگی هوای اراک

امروز دوشنبه ۱۸ تیرماه، برای چندمین روز پیاپی خیزش گرد و خاک وضعیت هوای اراک را بسیار ناسالم کرد که باعث تعطیلی تمام ادارات و بانک های استان مرکزی شد.
عکاس : عزت اله صوفی |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ - ۲۰:۲۴:۱۰
نویسنده :
عزت اله صوفی