پاسخ جبلی به فعالیت انتخاباتی برخی از شخصیت های صدا وسیما

تمامی افرادی که کار انتخاباتی میکردند قبل از انتخابات در مرخصی بودند و در تصمیم گیری ها و جلسات حضور نداشتند
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ - ۱۰:۵۳:۲۹