وحیدی: گذرنامه‌های زیارتی برای اربعین قابل استفاده است

۱۴۰۳/۰۴/۲۰ - ۱۱:۰۰:۲۰