بهادری جهرمی: مفاد نامه پزشکیان یک ماه و نیم قبل توسط مخبر به دولت ابلاغ شده بود

۱۴۰۳/۰۴/۲۰ - ۱۱:۴۰:۵۸