هنرمندان عاشورایی در جستجوی حقیقتی جاودانه‌اند حقیقتی که هرگز در پس غبار زمان پنهان نخواهد شد

خیمه هنرهای عاشورایی ۱۷ الی ۲۹ تیر از ساعت ۱۶ الی ۲۲ میدان شهدای هفتم تیر
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ - ۱۵:۴۱:۱۸