دولت به هدف تولید روزانه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت در سال ۱۴۰۲ رسید

وزیرنفت در جلسه هئیت‌دولت: قرار بود افزایش تولید نفت را تا پایان ۱۴۰۲ به عدد ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه برسد که این اتفاق خوب رقم خورد با قراردادهای خوبی که در دولت سیزدهم با پیمانکاران منعقد کرده‌ایم تا پایان سال ۱۴۰۳ تولید نفت به ۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ - ۱۵:۴۲:۰۷