قالیباف: مجلس و دولت جدید ایران آمادگی همه‌جانبه برای همکاری با اعضای بریکس دارند

کشورهای عضو بریکس متمم و تقویت‌کنندهٔ یکدیگر هستند. توافق اخیر مالی ایران و روسیه از نمونه‌های موفق دلارزدایی است. توسعهٔ کریدورهای تجاری از جمله ظرفیت‌های مهمی است که باید از سوی مجالس عضو پیگیری و فعال شود. ۴ محور انرژی، ترانزیت، تجارت و بانک از محورهای اصلی کشورهای بریکس است که ایران آمادگی همکاری در همهٔ حوزه‌ها را با اعضا دارد.
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ - ۱۵:۰۸:۴۳