حضور کم سابقه خبرنگاران و عکاسان در دیدار ظریف و ماس

|
۱۳۹۸/۰۳/۲۰
|
۱۰:۳۹:۵۰
| کد خبر: ۸۵۶۱۶۲
خبرنگاران و عکاسان رسانه های مختلف با حضور در ساختمان وزارت خارجه دیدار ظریف و ماس را پوشش دادند.
نظر شما
پرونده ویژه