Seyed Ali Saleh

بازدید خبرنگاران از مجتمع های پتروشیمی منطقه پارس - عسلویه

در روز نخست حضور خبرنگاران در منطقه پارس عسلویه ٬ اصحاب رسانه از پتروشیمی آپادانا خلیج فارس ٬ پتروشیمی نوری و همچنین انرژی مبین بازدید کردند .
عکاس : سید علی صالح |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ - ۱۹:۴۵:۲۱
نویسنده :
سید علی صالح