برچسب - فستیوال آکادمی افسانه زندگی

سجاد اصغری بنیانگذار فستیوال آکادمی افسانه زندگی ، بزرگترین رویداد مستقل سینمای ایران در ابتدای این مراسم گفت: امروز فرصتی دوباره دست داد که هفت فیلم مطرح سال سینمای ایران را در دور چهارم از بین تولیدات یکساله (۹۸ تا ۹۹) پس از یکسال کار کارشناسی در شورای آکادمی افسانه زندگی انتخاب و معرفی نماییم.
کد خبر: ۱۲۰۲۴۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

پرونده ویژه
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز