برچسب - «فمینیسم اسلامی»

کرمی: رویکرد فمینیستی دختران را به سمت «تجرد قطعی» سوق داد
کارشناس مطالعات حوزه زنان گفت: بخش عمده‌ مسأله تجرد قطعی دختران دهه شصتی مربوط به جریان فمینیستی است که با شعار «توسعه فردی» بانوان را از خانه، خانواده و تشکیل زندگی دور کردند.
کد خبر: ۲۱۰۲۴۹۳
۱۴۰۳/۰۳/۲۰
« قرآن شناسی جریان فمینیسم اسلامی» در  «شب های فرهنگ»
در برنامه «شب های فرهنگ» چهارشنبه ۲۰مرداد ماه، دکتر محسن بدره ای به موضوع تطور روش‌شناختی و قرآن شناسی در جریان موسوم به «فمینیسم اسلامی» می پردازد.
کد خبر: ۱۲۱۸۶۵۳
۱۴۰۰/۰۵/۲۰
پرونده ویژه