انتشار سندی مکتوب از حمله به مدرسه فیضیه پس از شصت سال

انتشار سندی مکتوب پس از شصت سال از واقعه حمله نظامیان گارد شاهنشاهی، به آیین سوگواری شهادت امام صادق(ع) در مدرسه فیضیه قم در سال ۴۲.
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ - ۱۲:۰۰:۳۴