۳ موسسه مالی و اعتباری و یک بانک در آستانه انحلال

مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی:  برای ۸ بانک یا موسسه مالی اعتباری که ناتراز اما قابل احیا و بازسازی بودند، برنامه حداکثر دوساله مشخص و به آنها ابلاغ کردیم.  ۳ موسسه مالی و اعتباری و یک بانک در آستانه انحلال هستند که تعیین تکلیف نهایی آنها صورت گرفته و  موضوعشان باید در مراجع قانونی نهایی شود
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۱۷:۳۷:۴۰