صحبت های انگیزشی و خاص رضا عنایتی

سرمربی تیم امید خطاب به بازیکنانش: به مادرهایتان که الان سرنماز نشسته اند و دعا می خوانند فکر کنید
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ - ۱۵:۵۲:۵۴