تصاویر دردناک از کودکان مجروح شده در حمله اسرائیل به بیمارستان غزه

۱۴۰۲/۰۷/۲۵ - ۲۲:۳۱:۲۰