بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار در آستانه افتتاح

اصلی ترین سیاست‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت سیزدهم، اجرای برنامه عدالت و تعالی نظام سلامت و تلاش برای دسترسی آسان و ارزان مردم به خدمات سلامت به ویژه در نقاط کم برخوردار کشور است. یمارستان امام خمینی شهریار، بزودی و پس از ۳۴ سال انتظار با حضور رییس جمهور در شهرستان شهریار افتتاح می شود.
عکاس : سیدعلیرضا کیایی |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ - ۲۰:۴۳:۱۸