تظاهرات گسترده مردم دانمارک در همبستگی با فلسطین

۱۴۰۲/۰۸/۲۹ - ۲۲:۰۱:۳۴