توانایی و تاب آوری خانواده ریشه در مدیریت معنویت و فضای عاطفی دارد

۱۴۰۱/۰۳/۱۵ - ۰۹:۰۳:۰۶
کد خبر: ۱۳۳۶۱۵۳
محمدرضا مقدسی در یاداشتی نوشت، اعضای خانواده از یکدیگر تاثیرپذیرند و آثار خوب و بد همدیگر را تشدید میکنند سعادت و نیکبختی آن برای همگی اعضای آن است و گرفتاری و مشکلات آن همه را متاثر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا تهران، محمدرضا مقدسی مترجم کتاب تاب آوری منابع و گفتمان در یادداشتی نوشت توانایی و تاب آوری خانواده ریشه در مدیریت و معنویت و فضای عاطفی دارد اعضای خانواده از یکدیگر تاثیرپذیرند و آثار خوب و بد همدیگر را تشدید میکنند سعادت و نیکبختی آن برای همگی اعضای آن است و گرفتاری و مشکلات آن همه را متاثر خواهد کرد.

بر اساس باورها و اعتقادات ، چگونگی ارتباطات و شیوه مدیریت و سازماندهی تاب آوری خانواده شکل میگیرد بالندگی ، رشد و تاب آوری خانواده ها به این عوامل سه گانه مربوط است تقویت و پرورش  این سه گانه موجب تحول مثبت و تاب آوری خواهد بود

براساس نظر خانم فروما والش نظام باورها و اعتقادات ، شیوه مدیریت منابع خانواده و چگونگی ارتباطات و فضای عاطفی عوامل تقویت کننده ای بشمار می آیند که در هنگام مواجهه با مسایل مختلف و هم چنین در تعیین سطح شادکامی خانواده موثر هستند .

 ارتباطات خانوادگی و تاب آوری

شفافیت بین اعضای خانواده بهترین عملکرد و توانایی است که خانواده در حل مشکلات و مقابله با چالش ها می تواند از آن سود ببرد .

اساسی ترین توصیه این است که نظر خود را شفاف بیان کنید و آنچه را که عنوان کردید مورد توجه قرار دهید . این بدین معناست که کلام خود را در خانواده روان و روشن مطرح سازید به گونه ای که تفسیر اشتباه صورت نگیرد و خانواده دچار واکنش نسبت به تفسیر نادرست نشود و مشکل تازه ای به وجود نیاید .

جنبه دیگر ارتباط‌ ، قوانینی است که در خانواده ها در مورد ابراز احساسات جاری و ساری است . اینکه ابراز آزادانه عاطفی در خانواده با چه عکس العملی روبه روست ، تعیین کننده است اگر در خانواده‌ای ابراز احساسات به شکل آشکارا و بدون صدمه به سایر اعضا خانواده صورت بگیرد باعث ایجاد اعتماد و اطمینان می شود و در نهایت به تاب آوری خانواده کمک می کند .

برقراری ارتباط با کسانی که احساسات خود را پنهان نموده یا از همه اسفناک تر سرکوب می کنند بسیار دشوار است . کسانی که از نظر عاطفی ثبات ندارند ارتباط با آنها همراه با احساس ناامنی صورت می گیرد .

در نهایت ، فرایند های ارتباطی که شامل راهبرد های حل مسئله هستند بسیار مؤثر و ارزشمند هستند .

حل مسئله برای خانواده ها این امکان را فراهم می سازد که با مشکل مواجه شوند و آنرا بررسی کنند و به حل آن بپردازند . این پروسه ی ارزشمند در حل و فصل تعارضات احتمالی درون خانواده بسیار مؤثر است  بدون این مهارت های ارتباطی خانواده در برابر چالش های بزرگ آسیب پذیر و شکننده خواهد بود .

 مدیریت ، سازماندهی و تاب آوری خانواده

سازماندهی یکی دیگر از ویژگی های مهم توانمند سازی خانواده های تاب آور است .ساختار خانواده ها در این زمینه نقش بسیار مهمی را ایفا میکند  در واقع ساختار خانواده از یک زاویه خاص باید شناور و سیال عمل کند خانواده ای که ساختار سفت و سختی داشته باشد به گونه ای که نتواند تغییرات را در خود  جذب و متعادل کند ساختار خانواده به صورتی باید باشد که تاب و توان تحمل بروز انواع پستی بلندی ها ،سبکی سنگینی ها وهر مشکل و پیامدی را داشته باشد.

تاکنون آنچه گفته شد ویژگی های ارتباطی و سازمانی بود که در خانواده متمرکز هستند .اما ساختار ،گسترش پیدا میکند و منعکس کننده منابع اجتماعی و اقتصادی در دسترس خانواده ها می شود .غالبا درآمد باشادی همراه است که این البته در کشورهای مختلف و در سطوح در آمدی مختلف ،متفاوت است  ولی الزاما درآمدبالاو منابع اقتصادی منجر به کیفیت بهتر زندگی نمیشود .

 اگرچه فقر میتواند ساختار و توانایی خانواده را متلاشی کند اما خانواده های ثروتمد پرشماری را هم سراغ داریم که از هم گسیخته و ویران شده اند لذا ظرفیت های مالی و  اقتصادی خانواده تنها ملاک نیست بلکه سرمایه اجتماعی و اتمسفر عاطفی و معنامندی  هم برای خانواده بسیار حیاتی هستند .

به نظر میرسد که شاید جوامعی  چون خانواده بزرگتر ،دوستان ،جامعه مذهبی یا سازمانهای مدنی و....بسیار در موفقیت یاعدم موفقیت یک فرد تاثیر بسزا داشته باشند .

گاهی درچالشهای خاص ودرگیر کننده منابع اجتماعی مکمل یا جایگزین منابع اقتصادی ،تحت شرایط خاص هستند

باورهای مذهبی ، معنویت و تاب آوری

سیستم اعتقادی خانواده کلید مهمی برای تاب آوری محسوب میشود .

فروما والش به نگرش مثبت ،توانایی معنا بخشیدن به ناملایمات و داشتن حس تعالی و معنویت اشاره میکند .انسانها به طور کلی نیازمند تعلق به هویت هستند .هویت ریشه دار که معمولا آنرا در جوامع مذهبی و اداور تاریخی می یابند .

یکی از سیستمهای اعتقادی ارزشهای خاصی است که منجر به افزایش تاب آوری می شوند .سیستمهای اعتقادی در واقع یک نوع خط مشی به خانواده ها ارائه میدهد .سیستم اعتقادی موجود در خانواده ها باعث ایجاد وحدت شده واین حس مشترک باعث میشود که در مو قعیتهای مختلف به درستی عمل کنند .

این درک و تعهد و حس مشترک اولویتهای خانواده را معین میکند .توافق و پذیرش ارزشهای اصلی سیستم اعتقادی از سوی خانواده ها به راحتی اعضای خانواده را در سایه تاب آوری به راحتی وبا موفقیت از چالش ها عبور میدهد .در واقع سیستم اعتقادی روشنگر و انسجام بخش گذر از شرایط نا هموار و انواع چالشهاست .و چون همه خانواده روی آن توافق دارندسهولت کار را دو چندان میکند .

سه عامل اصلی کار کرد خانواده شامل نظام اعتقادی ،سازماندهی و ارتباطات باید در خانواده گنجانده شود .اجماع این سه عامل به شکل عمدی در درون خانواده باعث میشود اعضای خانواده بیشتر نسبت به یکدیگر شناخت پیدا کنند .ودر مورد چگونگی پاسخ به چالشها تصمیم بگیرند ودر نتیجه تاب آوری خود را تقویت میکنند .

نتهای پیام

 

نظر شما
پرونده ویژه